Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /var/www/www.gra.wszia.opole.pl/library/Zend/Cache/Backend.php on line 64
St@rtUp

Regulamin Gry St@rt up

Wydawca gry zobowiązuje wszystkich Graczy do zaakceptowania i bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu. Prowadzenie rozgrywki oznacza, że Gracz zapoznał się i akceptuje regulamin gry. W razie naruszenia zasad nieznajomość regulaminu nie będzie miała wpływu na nałożenie ew. sankcji na Gracza. Nad przestrzeganiem i stosowaniem niniejszego regulaminu czuwają członkowie St@rt up Teamu. Wszelkie zgłoszenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia niniejszego regulaminu powinny być kierowane bezpośrednio do członków St@rt up Teamu pod adresem: startup@poczta.wszia.opole.pl

§1 Rozpoczęcie rozgrywki

 1. Przyłączenie się do gry możliwe jest przez zarejestrowanie konta Gracza za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.startup.wszia.opole.pl oraz jednoczesne zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu.
 2. Status Gracza otrzymuje wyłącznie taki użytkownik, który z sukcesem zakończył proces rejestracji - tj. potwierdził wiadomość e-mail aktywującą konto Gracza wysłaną na konto wskazane w procesie rejestracji.
 3. Logowanie do konta Gracza jest dozwolone przez stronę główną Gry St@rt up. Wszelkie inne próby logowania do konta Gracza (z innych stron, przy użyciu innych programów, automatów itp.) są niedozwolone.
 4. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto Gracza na danym serwerze.
 5. Na jednym koncie może grać tylko jedna osoba. Oznacza to, że tylko użytkownik konta uprawniony jest do logowania się na nie.

§2 Zakończenie gry

 1. Gracz może w dowolnym czasie zrezygnować z dalszej gry. W tym celu może samodzielnie usunąć konto z systemu wybierając opcję: "Kończę Grę", dostępną w profilu Gracza.
 2. Administrator ma prawo bez uprzedzenia usunąć konta, na które nie stwierdzono logowania w okresie 30 kolejnych dni kalendarzowych.
 3. Konto Gracza może w każdej chwili zostać usunięte lub zablokowane przez Administratora gry. Usunięcie lub zablokowanie konta może nastąpić szczególnie wtedy, gdy Administrator uzna, że Gracz złamał przepisy obowiązującego prawa, lub naruszył warunki niniejszego regulaminu.
 4. Zablokowanie konta Gracza może być trwałe lub czasowe. Czas trwania blokady zależy od Administratora.

§3 Katalog zachowań niedozwolonych

 1. Niedozwolone są tzw. Multikonta – czyli posiadanie przez Gracza więcej niż jednego konta w grze na danym serwerze jak również używanie więcej niż jednego konta na forum dyskusyjnym.
 2. Niedozwolone jest Współdzielenie konta – czyli obsługiwanie jednego konta Gracza przez więcej niż jedną osobę. Prawo do korzystania z konta posiada jedynie jego założyciel.
 3. Niedozwolone jest tzw. Pushing / Push – czyli stałe wspieranie konta Gracza silniejszego przez Gracza słabszego w formie przekazywania dowolnych zasobów i dóbr.
 4. Niedozwolone jest niekulturalne zachowanie Gracza. W szczególności używanie wulgaryzmów, obrażanie innych Graczy, forumowiczów, obsługi i administracji gry, stosowanie obraźliwych, niecenzuralnych, wulgarnych, rasistowskich nieprzyzwoitych tekstów, opisów, sygnatur, avatarów, nicków, itp.
 5. Niedozwolone jest spamowanie gry – tj. umieszczenie w grze, na forum lub rozsyłanie do Graczy wiadomości potocznie uznanych za spam, reklamujących produkty lub usługi, łańcuszki szczęścia, itp.
 6. Niedozwolone jest omijanie wewnętrznych zabezpieczeń gry.
 7. Niedozwolone jest wykorzystywanie błędów w grze (tzw. Bug-using) w celu przysporzenia korzyści sobie lub innym Graczom. W chwili wykrycia błędu Gracz powinien zgłosić ten fakt Administracji Gry za pośrednictwem formularza zgłoszenia błędu.
 8. Niedozwolone jest stosowanie wszelkiego rodzaju środków technicznych (programy, automaty, mechanizmy, boty) lub działań ludzkich, których zamiarem, celem lub efektem jest:
  • spowodowanie jakiegokolwiek problemu, przekłamania, zakłócenia lub funkcjonowania stron gry
  • niezgodne z zasadami gry utrudnianie, uniemożliwianie lub zakłócanie gry innym Graczom
  • niezgodne z zasadami gry przejmowanie, podglądanie, podsłuchiwanie konta innego Gracza
  • niezgodne z zasadami gry wpływanie na grę lub zmiana jej przebiegu
  • obciążanie serwera i/ lub nadmierne wykorzystanie pasma.
  • modyfikowanie, usuwanie, wstrzymywanie, przeszkadzanie komunikacji prowadzonej przez Administratora gry.
  • dodatkowa automatyzacja, ulepszanie bądź przyspieszanie wszelkich procesów zachodzących w grze.
  • Administrator Gry, w zależności od okoliczności i stopnia przewinienia będzie stosował upomnienia bądź stałe lub czasowe blokady kont Graczy. 

§4 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator Gry nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty jakich doznał Gracz na skutek i/lub w związku z udziałem w grze. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności gry i błędy programu, a Gracz nie może mieć żadnego rodzaju roszczeń z tego tytułu.
 2. Administrator Gry nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Graczy w strukturze gry, treści komunikatów oraz informacji przesyłanych przez samych Graczy. Administrator Gry nie ponosi odpowiedzialności za treści pornograficzne, rasistowskie, obraźliwe albo w jakikolwiek inny sposób naruszające prawo, a umieszczone w strukturze Gry przez samych Graczy. W przypadku wykrycia takich naruszeń lub nadużyć Administrator może natychmiastowo usunąć konto Gracza który jest odpowiedzialny za ich publikację.
 3. W sytuacjach szczególnych (tj. takich kiedy wymaga tego balans gry) Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany parametrów w trakcie rozgrywki,
  2. modyfikacji zasad i mechanizmów rządzących rozgrywką,
  3. degradacji lub wycofania z gry obiektów i elementów (zasobów, budynków, technologii, pracowników itp.), które zostały do niej wprowadzone niezgodnie z zasadami lub na skutek nieprzewidzianego działania Graczy.
  4. cofnięcia gry do wcześniejszego etapu (wykonanie tzw. „rollbacku”)
 4. W powyższych przypadkach Graczom nie przysługują żadne roszczenia ani odszkodowania. Administracja, może jednocześnie w takich sytuacjach ustanowić i przyznać Graczom odpowiednią rekompensatę.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem Gry jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu z siedzibą 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18,
 2. Wszystkie konta Graczy, oraz przypisane do nich dobra, zasoby, produkty, budynki etc. stanową przedmioty wirtualne. Wszelkie prawa do tych przedmiotów w całości należą do Administratora, a Gracz nie nabywa do nich żadnych praw własności.
 3. Administrator ostrzega wszystkich zainteresowanych, że nadmierne granie w gry komputerowe może negatywnie wpływać na stan zdrowia.
 4. Administrator określa niniejszy regulamin zastrzegając sobie jednocześnie prawo do jego zmiany lub uzupełnienia w dowolnym czasie. Informacje o zmianie lub uzupełnieniu regulaminu każdorazowo zostaną opublikowane na stronie internetowej Gry.
Zgłoś błąd Sprawdź swoje zgłoszenia